"Δέν θα κόψω άλλο τίς συντάξεις! Δέν θα βάλω νεόυς φόρους! Θα δώσω τα δώρα ξανά!"!!!
Ρεε την μαϊμού... Γελάσαμε καί πάλι!
Γιώργος Κοντονής