Τρίτη καί 13 σήμερα καί η Τασία να σου πει-ευχηθεί καλημέρα! Τι άλλο θέλεις πια;
Καλημέρα σας.
Γιώργος Κοντονής