Έστειλε από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη πολλά μηνύματα σε όλους τούς πολιτικούς μας, σε όλους  μας, ο Πρόεδρος της Πολωνίας.
Καλημέρα σας.
Γιώργος Κοντονής