«Η Ελπίδα που φέρνει με την Γέννησή Του ο Κύριος Μας, ας γίνει πράξη»
—-Κι’επί Γής Ειρήνη!
Καλά Χρηστούγεννα.
Γιώργος Κοντονής