(Όποιος αντιδρά από το Διαδίκτυο κατά της Κυβέρνησης διαπράττει αδίκημα. Σας παρακολουθούμε όλους...)! Υπουργοί Δημόσιας Τάξεως.
—-Οι...βασίλισσες καρνάβαλοι!
Καλημέρα σας.
Γιώργος Κοντονής