Πραγματικά είναι απλά μαθηματικά!
     Δείτε με προσοχή την σκηνή που ο Θανάσης Βέγγος ζήτησε δάνειο δύο χιλιάδες δραχμές απο το αφεντικό του 
      Εκείνο του έδωσε χίλιες δραχμές...
      Όποτε ο Θανάσης Βέγγος του λέει...
—-Αφεντικό σου ζήτησα δύο...,μου έδωσες ένα...,μου χρωστάς ένα...
      Άρα μου χρωστάς ένα...
      Σου χρωστάω ένα...
      Ε, είμαστε πατσι!!!
      Ναι...
      Είναι ζήτημα των απκωκν μαθηματικών!
ΓΑΚ