Είναι αλήθεια!
     Οι πολιτικοί μας έχουν πει πολλά και ενδιαφέρονται κατά την διάρκεια των ομιλιών τους!
     Έχουν βέβαια πει και πολλές ατάκες που δημιουργούν όχι μόνο εντυπώσεις, αλλά καί γέλιο!
     Με την ευκαιρία δείτε μερικές από τίς ατάκες τους και χαμογελάστε με την καρδιά σας!