Από τον μεγάλο σεισμό 5,1 ή 5,3R είχαμε πτώση αρκετών παλιών κτιρίων!
         Ανάμεσα στα παλιά κτίρια που κατέρρευσαν είναι κι’αυτό που βλέπετε στην Ε1 Πύλη! Ένα παλιό και διατηρητέο κτίριο!
          Ευτυχώς δέν είχαμε κάποιο τραυματίσμό!
          Ας ελπίσουμε πως ο σεισμός  ήταν ο κύριος!
          Κι’αυτο βγαίνει από το γεγονός πως έχουμε πολλούς μετασεισμούς! Ένας μάλιστα ήταν 4,4R!
          Πολλοί σεισμολόγοι όμως έχουν αντίθετη άποψη!
          Ιδωμεν.
Γιώργος Κοντονής