Όταν η εικόνα μιλάει και την περιγραφή κάνει ο Γιώργος Αυτιάς τα λόγια από ολους τους άλλους είναι περιττά!
     Δείτε και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.