Σχόλιο Γιώργος Κοντονής
       Προσωπικά πιστεύω πως τα παιδιά καί τα εγγόνια μας εορτάζουν καθημερινά!
       Ετσι η Παγκόσμια Ημέρα τους δέν είναι και δέν πρέπει να είναι μόνον μία φορά τον χρόνο! 
       Όπως είναι σήμερα, η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
       Ναί σήμερα οι μεγάλοι σιωπούν!
       Και τα παιδιά μιλούν!
       Είναι γεγονός πως η Παγκόσμια Κοινότητα δεσμεύτηκε να προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών.
       Έτσι υιοθέτησε την Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού που υπογράφηκε στις 20 Νοεμβρίου του 1989!
       Και από τότε η σημερινή ημέρα, η 20 Νοεμβρίου κάθε έτους καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού!
       Επαναλαμβάνω όμως.
       Προσωπικά πιστεύω ότι τα παιδιά εορτάζουν τα Δικαιώματά τους καθημερινά!
       Έχουμε ένσταση;
       Ε;
Γιώργος Κοντονής