Καλημερα σας.
Να τα πούμε;
                        «Καλην ημέρα (το σωστό είναι καλην έσπέραν) άρχοντες κι’ας είναι ορισμό σας
                          Χριστού την Θεία Γέννηση να πω στο σπιτικό σας.
                          Χριστός Γεννάται σήμερα...»
Αλλά πιο ωραία θα μας τα πει ο όμορφος  τσιτσιφριγκος μας.
Απολαύστε τον.
Καλά Χριστούγεννα 
ΓΑΚ