Σήμερα Μεγάλη Τριτη είναι η παραβολή των δέκα Παρθένων.
                Οι πέντε Παρθένες δέν ήταν έτοιμες να υποδεχθούν τον Κύριο, όπως οι άλλες πέντε!
                Με την παραβολή αυτή η Εκκλησία θέλει να μας διδάξει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον προυπαντήσουμε τον Χριστό.