Σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο η μάσκα είναι απαραίτητη παντού. Σε χώρους όπου η συνάθροιση είναι πέντε άτομα πρέπει οπωσδήποτε να φοράνε ΟΛΟΙ μάσκες.