Η Μάσκα που σώζει. Η μάσκα που κρατάει σε απόσταση τον κορωνοιό. Η μάσκα παντού. ΤΡ.15.09.2020 ΓΑΚ


        Σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο η μάσκα είναι απαραίτητη παντού. Σε χώρους όπου η συνάθροιση είναι πέντε άτομα πρέπει οπωσδήποτε να φοράνε ΟΛΟΙ μάσκες.
0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου