Γεννήθηκε ο Κύριος.
     Γεννήθηκε το φως.
     Γεννήθηκα η αγάπη.
     Ήρθε η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
     Το Αστέρι που ανέτειλε και φωτίζει λαμπερά 
     θα γίνει οδηγός μας στο δύσκολο δρόμο 
     της ζωής μας