Ήρθε!
       Και είναι γεμάτο χαρά αγάπη χαμόγελο και 
       με πολύ υγεία.
      Ήρθε για να μας δώσει όλα όσα το 2020 μας
       στέρησε. 
       Την ζωή μας πίσω