Λίνοτυπικές τετοιες μηχανές μπορείτε πια να 
          βλέπετε στα μουσεία Τύπου και σε κάποιες 
          εφημερίδες που έχουν κρατήσει μια έτσι για...δείγμα!