Είναι κάποιες στιγμές που πρέπει κάποια προσωπικά 
         θέματα να τα μοιραζόμαστε με τους φίλους μας. 
         Μια από τις οικογένειες στο πανέμορφο νησί μου την 
         Ζάκυνθο που έχει Οικόσημο είναι και η δική μας. 
         Ένα οικόσημο με ιστορία αιώνων.