Είναι αλήθεια ότι μια από τις μεγαλύτερες εορτές 
           της Ορθοδοξίας είναι και της Ζωοδόχου Πηγής