Έχω πει πολλές φορές…
            Και έχω ζητήσει ακόμη περισσότερες φορές την απάντηση από τον κόσμο! Χωρίς να πάρω βέβαια απάντηση!
            Αλήθεια μήπως ξέρεις εσύ τι έχει η μπάλα μέσα;