Πριν από πολλά χρόνια για τους «3 στον αέρα» σε ζωντανή σύνδεση μίλαγα από το γηπεδάκι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων δεν περίμενα πως ακόμη και σήμερα το ΠΡΟΒΛΗΜΑ  Π Α Ρ Α Μ Ε Ν Ε Ι  το ίδιο ίσως και μεγαλύτερο. Είναι άλυτο δυστυχώς!