Κ Α Λ Η Μ Ε Ρ Α   Σ Α Σ 
      Μια γλυκιά καλημέρα για εσένα, για όλους,  μέσα από την καρδιά μου.
      Την αγάπη μου 
Γιώργος Κοντονής