Είναι αλήθεια ότι άλλη χάρη θα είχαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες εάν τελούνταν στον φυσικό τους  χώρο στα Ολύμπια στην Αρχαία Ολυμπία.
           Θα πρέπει λοιπόν να επαναφέρουμε την θεωρία και την θέση του Εθνάρχου Κωνσταντίνου Καραμανλή.