Σήμερα συμπληρώνονται 307 χρόνια από την γέννηση του Αγίου Κοσμά.
                        Τρεις αιώνες απο την γέννηση του Εθναπόστολου Πατροκοσμά και όλα όσα ειχε πει τότε σήμερα βγαίνουν αληθινά.