Δυστυχώς σήμερα η χώρα θα είναι καμίνι 
        Θα καούμε στην κυριολεξία!
        Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή!