Όλα τα είχαν στο Αφγανιστάν ο…γάμος τους έλειπε!
             Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα.
             Κάτω από την μπούρκα δεν γνωρίζεις ποια είναι!!
            Έτσι δεν είναι;