Το πυθάρι το βλέπω και το βλέπετε και εσείς.
            Τον κυνικό και πονηρό Διογένη ψάχνω!
            Εσείς μήπως γνωριζετε κάτι;