Οσα χρόνια και αν περάσουν και ασπρίζουν τα μαλλιά μας, εκείνο που μένει ειναι το χαμόγελο.