Είναι Κυριακή απογευμα. Μόλις έχουμε τελειώσει την μετάδοση και ο Εθνικός 
                έχει νικήσει τον Ολυμπιακό, μέσα στο σπίτι του στο Φάληρο!