Είναι στιγμές που οι φωτογραφίες «μιλάνε»!
           Και δεν «μιλάνε» μόνο, αλλά λένε και…πολλά!!