Με το χαμόγελο η Ελλάδα αντιμετώπισε τον εχθρό και νίκησε.
       Με το χαμόγελο κερδίζεις 
       Με το χαμόγελο ανοίγουν όλες οι πόρτες!
       Και φυσικά το χαμόγελο είναι ζωή.