Να γιατί έχουν σημασία οι φωτογραφίες!
         Είναι αλήθεια πως έχουν καταγράψει έχουν αποτυπώσει την ιστορία μιας καριέρας (μου)  που κρατάει ακόμη και σήμερα.
         Δείτε λοιπόν τις δυο φωτογραφίες μου…