Έχω πει πολλές φορές φορές κάθε φωτογραφία έχει την δική της ιστορία. Μια ιστορία δεκαετιών η και εκατοντάδων και γιατί όχι ακόμη και  χιλιάδων ετών!