Εκείνο το πρωινό η Ελλάδα ξύπνησε με το μεγάλο ΟΧΙ και με το χαμόγελο στα χείλη!
            ΟΧΙ φώναξε ο Ελληνικός στρατός δια στόματος Ιωάννη Μεταξά. 
            Και το ΟΧΙ αυτό αντήχησε στα πέρατα της οικουμένης.