Όταν ανοίγουμε τα μάτια μας κάθε πρωί κοιτάζουμε τον Θεό και λέμε  κ α λ η μ έ ρ α