Δεν ξέρω να χορεύω μπάλλο!
           Όπως προφανώς και πολλοί άλλοι!
           Ήρθε ο λοιπόν ο άλλος.., «μπάλλος» και 
           μας…χορεύει για τα καλά!