Σήμερα πρώτη Νοεμβρίου μπήκαμε στον χειμώνα. 
        Το κρύο τσουχτερό.
        Και βέβαια σήμερα με τον κορονοϊό στην κορύφωση 
        του ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος.