Με τρεις λέξεις ο παπα-Νικόλας ο καλός παπάς 
          έστειλε το μήνυμα του προς όλους.