Μπορεί να μην μιλάνε…,έχουν όμως φωνή, την δική τους φωνή οι φωτογραφίες.
          Και ναι. Λένε πολλά…
          Άλλωστε μια φωτογραφία χίλιες λέξεις!