Όταν ο Θεός ξημερώνει την ημέρα και ανοίγεις τα μάτια σου τότε ναι ζεις, υπάρχεις.