Πλησιάζει η μεγάλη ημέρα.
               Η ημέρα με το χαρμόσυνο γεγονός. Την Γέννηση τιυ Κυρίου Μας.
               Σε ένα μηνα και κάτι η Ανθρωπότητα παίρνει ζωή. Αγάπη. Χαμόγελο . Ελπίδα.