Ο λαός μας έχει πολλές παροιμίες.
              Παροιμίες που έχουν μεγάλο και σπουδαίο νόημα.
              Παροιμίες που ειναι διαχρονικές και ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα.