Όσο πλησιάζουμε στην Γέννηση Του, τόσο οι ευχές πληθαίνουν. Μεγαλώνουν. Πολλαπλασιάζονται. Γεννιέται άλλωστε η Ζωή.