Σε 18 ημέρες έρχεται-Γεννιέται ο Μεσσίας.
          Έρχεται Εκείνος που αποτελεί και είναι η 
          ίδια η Ζωή. Το πάθος. Η αγάπη. Το χαμόγελο.
          Η ελπίδα. Η υγεία. Ο Κύριος Μας