ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Πρώτες ημέρες στο ΕΙΡ, στο Εθνικό Ίδρυμα    
      Ραδιοφωνίας στο Ζάππειο, τότε που το 
      Ραδιόφωνο ήταν η «Φωνή της Ελλαδος» 
      και η ενημέρωση όλων μας.