ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
       Όταν όλα και όλοι ήταν χύμα στην Βουλή