ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Η Παναγία Μητέρα Μας της Ζωοδόχου Πηγής στην Ζάκυνθο.