ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Με απόσταση μόλις 50 χρόνια!