ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
      Ημέρα των ερωτευμένων σήμερα, αν και 
      προσωπικά   κ α θ η μ ε ρ ι ν ά   είμαι και 
      νιώθω ερωτευμένος.
      Χρόνια πολλά