ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Μετά από 41 χρόνια μνήμη
      Ετσι οπως το έζησα το ζήσαμε τότε