ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Σας περιμένω για να τα πούμε ΠΡΟΣΩΠΟ 
      ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ στις 9 ακριβώς.